Επίσημες Μεταφράσεις για Ελλάδα εξωτερικό | Lexis Translations

Επίσημες Μεταφράσεις

Επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων

lexis translation metafraseis athina episimes metafraseis
Επίσημες μεταφράσεις για χρήση σε Ελλάδα & εξωτερικό

Ακολουθώντας όλες τις ισχύουσες διατάξεις  της ελληνικής νομοθεσίας το μεταφραστικό μας γραφείο Lexis Translations συντάσει επίσημες μεταφράσεις εγγράφων για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τόσο οι μεταφράσεις όσο και η επικύρωση αυτών αποτελούν σημείο αναφοράς της δραστηριότητάς μας και γίνονται δεκτές σε όλους τους φορείς και οργανισμούς όπως: Υπουργεία, Δήμους, Εφορίες, ΑΣΕΠ, Γενικές Γραμματείες, Πρεσβείες, Συνδέσμους, Επιμελητήρια, Ληξιαρχεία, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τράπεζες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό

Ιδιαίτερα όσον αφορά την απόλυτη ισοτιμία των μεταφραστικών μας υπηρεσιών με αυτές της υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, παρέχουμε ακριβείς και επίσημες μεταφράσεις με επικύρωση δικηγόρου.

Για Ιδιώτες:

 • Για την χρήση ελληνικών πτυχίων στο εξωτερικό παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες.
 • Μεταφράσεις ξενόγλωσσων πτυχίων (Cambridge, Michigan, IELTS, City & Guilds, CELI, Sorbonne, DELF/DALF, TOEIC, TOEFL, GOETHE κ.ά.).
 • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών – βεβαιώσεων σπουδών.
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου κ.ά.
 • Μεταφράσεις κάθε είδους δικαιολογητικών για ΑΣΕΠ – Δημόσιο και λοιπούς φορείς.

Για Εταιρείες:

 • Μεταφράσεις εταιρικών εγγράφων (καταστατικά, δικαιολογητικά κ.ά.).
 • Mεταφράσεις ισολογισμών και άλλων λογιστικών ή οικονομικών εγγράφων
 • Mεταφράσεις που αφορούν φορολογικά πιστοποιητικά και έγγραφα
 • Mεταφράσεις εγγράφων νομικής φύσης (συμφωνητικά, συμβάσεις, αγωγές, κ.ά.).

Τρόποι Πληρωμής

Δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

 

Τρόποι Παραλαβής Επίσημων Μεταφράσεων

 • Παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία μας (Μαυρομιχάλη 51, Αθήνα).
 • Παραλαβή των εγγράφων με τη χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) και με πανελλαδική κάλυψη.

 

Το μεταφραστικό γραφείο Lexis Translations εγγυάται, χάρη στην πολυετή εμπειρία και την πλήρη εξειδίκευση των συνεργατών του, για ένα άριστο μεταφραστικό αποτέλεσμα σε άμεσο χρόνο και σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές!

Συνήθως αρκεί μια απλή μετάφραση χωρίς επικύρωση ή πιστοποίηση, εάν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων σε ιδιωτικές αρχές, φορείς ή εταιρείες. Ωστόσο, για συναλλαγές με ελληνικές δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς, όπως δήμους, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια κ.λπ., απαιτείται επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση με σφραγίδα από δικηγόρο και το δικηγορικό σύλλογο.

Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό δημόσιο, δέχονται πάντοτε την εγκυρότητα των επίσημων μεταφράσεων που παρέχονται από το γραφείο μας Lexis Translations, διότι έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίησή τους.

Στην περίπτωση που οι μεταφράσεις του γραφείου μας χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό συνήθως δεν χρειάζεται άλλη πιστοποίηση πέραν αυτής που παρέχουμε ως Lexis Translations. Για την διασφάλισή σας όμως καλό θα ήταν  να επικοινωνήσετε πρώτα με τον φορέα της αλλοδαπής που ενδιαφέρεστε να κάνετε την κατάθεση των εγγράφων ώστε να ενημερωθείτε εάν η πιστοποίηση ενός ανεγνωρισμένου μεταφραστικού γραφείου  όπως η Lexis Translations είναι επαρκής.

H αναγκαιότητα της σφραγίδας της Χάγης – Apostille;

 

Σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα, αλλά και σε ακριβή αντίγραφα οποιασδήποτε εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου, χορηγείται η επισημείωση της Χάγης (ή σφραγίδα της Χάγης – Apostille)

H ίδια η σφραγίδα βεβαιώνει πρώτα την ιδιότητα του υπογράφοντος τα έγγραφα, αλλά το γνήσιο της υπογραφής του ώστε αυτά να αναγνωριστούν, να καταστούν δηλαδή έγκυρα σε χώρες που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Δεν επικυρώνει όμως την ίδια τη μετάφραση.

Πρώτιστο μέλημα λοιπόν είναι η επικοινωνία με τον φορέα στον οποίο θα κατατεθούν τα έγγραφα ώστε να γίνει σαφές ότι είναι αναγκαία η χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης. Στην περίπτωση αυτή, ΠΡΩΤΑ θα πάρετε την σφραγίδα και ΕΠΕΙΤΑ θα μας παραδώσετε τα έγγραφα που πρέπει να μεταφραστούν.

 

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση της της σφραγίδας της Χάγης μπορείτε να βρείτε:

 • Στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής (μόνιμη κατοικία στην Αθήνα)
 • Στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας (μόνιμη κατοικία στην Θεσ/κη)
 • Στην Αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας στην οποία ανήκετε σύμφωνα με την κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για να μάθετε το κόστος μετάφρασης των εγγράφων σας.