Μεταφράσεις Ιστοσελίδων | Lexis Translations

Μεταφράσεις Ιστοσελίδων

Αποκτήστε μια πολύγλωσση ιστοσελίδα!

lexis translation metafraseis athina metafraseis istoselidwn

Η σπουδαιότητα του διαδικτύου έχει αυξηθεί σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Αρχικά, το διαδίκτυο εξυπηρετούσε τις ανάγκες της έρευνας και της επιστήμης. Πλέον, το διαδίκτυο είναι ένα πάρα πολύ καλό μέσο για την προβολή μιας επιχείρησης και την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών της.

Η δημιουργία μιας εταιρικής ιστοσελίδας επιτρέπει σε ένα τεράστιο πλήθος χρηστών και δυνητικών πελατών να γνωρίσουν την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να έρθουν, άμεσα, σε επαφή μαζί της.

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η άριστη μετάφραση μίας ιστοσελίδας σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες είναι ύψιστη προτεραιότητα για τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή των προϊόντων/υπηρεσιών που παρουσιάζει. Επιπλέον, η μετάφραση μιας εταιρικής ιστοσελίδας σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες προσδίδει κύρος στην επιχείρηση, καθώς δείχνει επαγγελματική εξωστρέφεια και παρουσιάζει το προφίλ μιας επιχείρησης που ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.

Το μεταφραστικό γραφείο Lexis Translations διαθέτει εξειδικευμένους μεταφραστές και αναλαμβάνει, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε γλώσσας και κάθε επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μετάφραση εταιρικών ιστοσελίδων. Μια μετάφραση που δίνει στον επισκέπτη της ιστοσελίδας τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως το εταιρικό προφίλ και τη φιλοσοφία της επιχείρησης και να γνωρίσει τα προϊόντα/υπηρεσίες της.

Υπολογισμός κόστους & χρόνου παράδοσης

Το κόστος και ο χρόνος παράδοσης της μετάφρασης μιας ιστοσελίδας υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των λέξεων του περιεχομένου της. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται να ζητηθούν τα κείμενα σε μορφή Word, Excel, Pdf ή HTML από το διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Έτσι διασφαλίζεται η ακριβέστατη καταμέτρηση των λέξεων και ο υπολογισμός του συνολικού κόστους και χρόνου παράδοσης. Εναλλακτικά, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τη διαδικασία εξαγωγής του περιεχομένου, περιλαμβανομένων των μενού, υποσέλιδων κ.λπ. -εκτός από τυχόν κρυφά πεδία, κείμενα και σελίδες-, ώστε να πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση των λέξεων και ο υπολογισμός του κόστους.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος & το χρόνο παράδοσης της μετάφρασης μιας ιστοσελίδας

  • Οι γλώσσες (και ο συνολικός αριθμός των γλωσσών) προς τις οποίες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η μετάφραση.
  • Ο όγκος των κειμένων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί η μετάφραση.
  • Το είδος του κειμένου και ο βαθμός δυσκολίας απόδοσης του περιεχομένου, στις γλώσσες που απαιτείται να πραγματοποιηθεί η μετάφραση.
  • Ο χρόνος παράδοσης της μετάφρασης.
  • Το ενδεχόμενο να απαιτείται μετάφραση εικόνων και πολυμέσων και αντίστοιχη γραφιστική επεξεργασία.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για την εκτίμηση του κόστους & του χρόνου παράδοσης της μετάφρασης της ιστοσελίδας σας