Μεταφράσεις Ιστοσελίδων | Lexis Translations

Μεταφράσεις Ιστοσελίδων

Αποκτήστε μια πολύγλωσση ιστοσελίδα!

lexis translation metafraseis athina metafraseis istoselidwn

H χρήση του διαδικτύου είτε μέσα από την δημιουργία ιστοσελίδων, ιστολογίων και ιστότοπων, είτε κάνοντας ενδεδειγμένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) είναι καθοριστικής σημασίας για την ύπαρξη και λειτουργία μιας επιχείρησης, όπως επίσης για την προβολή της διεθνώς αλλά και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. 

Έχει γίνει πλέον σαφές σε όλους ότι εάν δεν διαθέτεις δικό σου ιστότοπο, ή σελίδα προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, απλά “δεν υπάρχεις” σαν επιχείρηση και δεν είναι αναγνωρίσιμη η επιχειρηματική σου δραστηριότητα!

Επιπρόσθετα η παγκοσμιοποίηση των αγορών τόσο σε επίπεδο αγαθών όσο και υπηρεσιών, καθιστά απολύτως απαραίτητη την καλή και αξιόπιστη μετάφραση ιστότοπων και ιστοσελίδων σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Η Lexis Translations αναλαμβάνει την ακριβή και εμπεριστατωμένη μετάφραση του κάθε ιστότοπου/ιστολογίου/ιστοσελίδων σε όσες γλώσσες επιθυμείτε ώστε η επιχείρησή σας να αποκτήσει διεθνή ταυτότητα ανταποκρινόμενη στις σύχρονες τάσεις της αγοράς με κύρος και αξιοπιστία.

Το μεταφραστικό γραφείο Lexis Translations διαθέτει εξειδικευμένους μεταφραστές και αναλαμβάνει, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε γλώσσας και κάθε επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μετάφραση εταιρικών ιστοσελίδων. Μια μετάφραση που δίνει στον επισκέπτη της ιστοσελίδας τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως το εταιρικό προφίλ και τη φιλοσοφία της επιχείρησης και να γνωρίσει τα προϊόντα/υπηρεσίες της.

Υπολογισμός κόστους & χρόνου παράδοσης

Στις ιστοσελίδες ο υπολογισμός του κόστους μετάφρασης αλλά και του χρόνου  παράδοσης γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στα κάθε είδους έγγραφα, δηλαδή με βάση των αριθμό λέξεων του περιεχομένου της. Τις περισσότερες φορές δε είναι βοηθητικό να παραδίδεται το περιεχόμενο σε μορφή κειμένου  σε προγράμματα όπως Word, Excel, PDF ή HTML

Έτσι διασφαλίζεται η ακριβέστατη καταμέτρηση των λέξεων και ο υπολογισμός του συνολικού κόστους και χρόνου παράδοσης.

Η Lexis Translations αναλαμβάνει -στην περίπτωση που ο διαχειριστής του ιστότοπου αδυνατεί- να κάνει την εξαγωγή των κειμένων του περιεχομένου μαζί με εκείνα των μενού και των υποσελίδων (κρυφά πεδία-κρυφά κείμενα και σελίδες δεν συμπεριλαμβάνονται) ώστε να γίνει με άρτιο τρόπο η μετάφρασή τους, να καταμετρηθούν και να υπολογιστεί με ακρίβεια το κόστος.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος & το χρόνο παράδοσης της μετάφρασης μιας ιστοσελίδας

Τρεις είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος μιας μετάφρασης και τον χρόνο παράδοσης της¨

Πρώτα -ως είναι προφανές- ο όγκος των κειμένων (αριθμός λέξεων) που πρέπει να μεταφραστούν

Δεύτερον η ποσότητα των γλωσσών προς μετάφραση (αριθμός γλωσσών)

και

Τρίτον …..

Το είδος του κειμένου και ο βαθμός δυσκολίας απόδοσης του περιεχομένου, στις γλώσσες που απαιτείται να πραγματοποιηθεί η μετάφραση.

Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τον  χρόνο παράδοσης είναι η μετάφραση λεζάντων ή υπότιτλων σε εικόνες και πολυμέσα σε συνδυασμό με την γραφιστική τους επεξεργασία.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για την εκτίμηση του κόστους & του χρόνου παράδοσης της μετάφρασης της ιστοσελίδας σας